• GRZ_4839

  Chilia Veche

  Comuna Chilia Veche este situată în nordul judeţului Tulcea, în extremitatea nordică a Deltei Dunării pe malul drept al Braţului Chilia la graniţa cu statul Ucraina. Distanţa Tulcea-Chilia Veche este de 66 de km. Legătura cu comuna se realizează, pe apă cu ajutorul unui bac sau pe uscat, de-a lungul braţului Chilia.

  Continuare

 • GRZ_4462

  Ceatalchioi

  Comuna Ceatalchioi este situată în parte de nord a judeţului Tulcea. Comuna este delimitată de următoarele teritorii: la Nord braţul Chilia, frontiera cu Ucraina, la Vest braţul Chilia, frontiera cu Ucraina, la Sud teritoriul administrativ al comunei Somova şi al municipiului Tulcea, Est teritoriile administrative ale comunei Pardina. Legătura pe apă cu comuna se realizează prin braţul Chilia, iar pe uscat pe DC1.
  Continuare

 • GRZ_4441

  Pardina

  Localitatea Pardina este situată pe malul drept al braţului Chilia Veche pe o lungime de 6 km şi este poziţionată la o distanţă de 42 km de municipiul Tulcea. Comuna Pardina este amplasată în nord-vestul judeţului Tulcea, în perimetrul Deltei Dunării, fiind delimitată: la nord de braţul Chilia; la est de teritoriul administrativ al comunei Chilia Veche; la sud de comunele Maliuc şi Crişan; la vest de teritoriul administrativ al comunei Ceatalchioi şi al oraşului Tulcea.
  Continuare

 •  

  Judeţul Tulcea, ocupă jumătatea nordică a provinciei istorice Dobrogea, situată în extremitatea sud-estică a României. Înconjurat din trei părţi de apă, se învecinează la vest cu judeţele Brăila şi Galaţi, la nord cu Ucraina prin graniţa naturală Dunărea, la est cu Marea Neagră, având hotar terestru doar la sud, cu judeţul Constanţa.

  Relieful judetului cuprinde, de asemenea, Horstul Dobrogean, rest al cutarilor hercinice, care se prezintă ca un platou tipic, ce determină existenţa a trei zone biogeografice: stepa, pădurea de stepă şi pădurea. Descoperirile arheologice de pe teritoriul judeţului Tulcea au pus în lumina urme de locuire cu o vechime de cca. 110.000 ani. Pe harta arheologică a judeţului, vestigiile culturilor Hamangia, Gumelniţa şi traco-dacică, ale cetăţilor geto-dacice şi marilor construcţii edilitare romane oferă importante mărturii documentare ale vieţii materiale şi spirituale pe aceste meleaguri